Hakkımızda

K

Kalkınmakta olan ülkemiz sanayileşme hamlesini tamamlamak üzeredir. Bu hamlenin göstergeleri alt yapının büyük ölçüde tamamlanmış olması, imalat sanayinde sınırlı sayıda mamul dışında diğerlerini üretebilmesi ve çok sayıda gıda imalat sanayi ürünlerini ihraç etmekte olmasıdır.

 

Bunu sağlayan önemli etkenlerin başında bir çok ham maddelerin ya da maden cevherinin ülkemiz topraklarında çıkarılması gelmektedir. Bunların bir kısmı ara mal olarak değerlendirilmekte diğeri ise sanayi veya günlük tüketim hizmetine sunulmaktadır.

 

Bu niteliklere sahip tesisler arasında kurşun, çinko ve alüminyum gibi madenleri hurda olarak alıp mamul veya yarı mamul şeklinde değerlendiren tesisimiz yer almaktadır.

 

40 yılı aşkın süredir aynı üretim kolunda ve çeşitli yerlerde faaliyet gösteren tesisimiz mevcut tecrübelerinin ışığında Ankara Kayaş tesislerine taşınmasından sonra daha da genişletilmiştir. Önceleri sadece kurşun boru üretirken şimdi ise kurşun ve kurşun madeninden yapılan bütün ürünleri imal etmektedir.

 

Kendi mülkiyeti olarak 9.200 m2 arazi üzerine kurulan üretim tesisimiz 3.000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir. .